องค์กรนำในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
 
ผู้อำนวยการ
นวัตกรรมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
www.facebook.com/innoobec.obec
 
โทรศัพท์ติดต่อภายใน
 
ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

 
 
ชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 1

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.nongtongbuddhawajana.com
ปฐมนิเทศผู้สมัครวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ดูในเว็บไซต์ www.nongtongbuddhawajana.com และเว็ปไซต์ยูทูบwww.youtube.com/channel/UCYQ-1vykJIf2pPRKFOUMoCg )
ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศทุกสังกัดร่วมงาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการประจำปี 2556

ขอความร่วมมือข้าราชการร่วมกรอกแบบสำรวจออนไลน์สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการประจำปี 2556 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 
ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
                                       สรุปจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ

ประกาศทุน 2014 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2557

 
 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

 

 

 
Visitors
หัวข้อเรื่อง
อ่าน
ตอบ
วันที่
ผลเสียของการพนัน
18
0
03 เม.ษ. 2557
ดั่งคำโบราณที่ว่าไว้แต่ไหนแต่ไรมา
19
0
03 มี.ค. 2557
การพนัน
17
0
28 ก.พ. 2557
ขอแก้ไขข้อมูล โรงเรียนโครงการวัฒนธรรมวิจัย
145
0
08 มิ.ย. 2556
ขอแจ้งเปลี่ยนเรื่องที่พัก โรงเรียนวัฒนธรรมการวิจัย ภาคตะวันออก
129
0
08 มิ.ย. 2556
แจ้งโรงเรียนในโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย
315
2
07 มิ.ย. 2556
การเตรียมตัวการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคนิทรรศการ
98
0
07 มิ.ย. 2556
การเตรียมตัวการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคการประชุม
293
4
07 มิ.ย. 2556
เรื่องที่พักและการลงทะเบียน
334
2
04 มิ.ย. 2556
ทดสอบ
346
3
06 เม.ษ. 2556
แผนผังเว็บไซต์

โครงสร้างหน่วยงาน

 • กลุ่มบริหารทั่วไป
 • กลุ่มโครงการพิเศษ
 • กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
 • กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
 • กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา
 • กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร

สำหรับเจ้าหน้าที่ สนก.

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 • ประวัติความเป็นมา
 • อำนาจและหน้าที่
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • บุคลากรและเจ้าหน้าที่

ข้อมูลอื่น ๆ 
 • เอกสารแบบฟอร์ม

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10  กระทรวงศึกษาธิการ  เลขที่ 319  วังจันทร์เกษมถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 

 โทรศัพท์ 0 2281 1958   โทรสาร 0 2281 521  e-mail :  eduinno.2013@gmail.com